Informasjon til medlemmer i FFB

Årsmøtet til FFB  søndag den 2. april 2017 i Kristiansand.

Innkallingen ble også sendt ut til våre medlemmer i februar pr. post. Årsmøte er åpent for alle medlemmer. Dette vil være en fin mulighet til å bli bedre kjent med foreningens arbeid, og vi håper å se deg der.

Det er kun de betalende medlemmer som har stemmerett.

Møtet avholdes i Kristiansand søndag 2. april, kl. 12.30 i kjelleren «hos Naboen» - Markens gate 19, 4611 Kristiansand

For våre medlemmer som trenger overnatting har vi gode priser på hotellovernatting. Organisasjonen har dessverre ikke mulighet til å dekke reise eller opphold til årsmøtet, men håper allikevel flest mulig har anledning til å delta. Vi spanderer lunsj, kaffe og kake under årsmøtet.

Ønsker du å bestille overnatting og/ eller lunsj, bestilles dette på: kontakt@barnepalliasjon.no innen 24. mars.

Program

Kl. 12.30 – 13. 30. Felles lunsj for medlemmene og inviterte.

Kl. 13.30. Velkommen ved leder og fagansvarlig, Natasha Pedersen

Kl. 13.45.  Presentasjon av strategiplan fundraising for Vårt Eget Hus og kommunikasjonsplattform, kommunikasjonsstrategi og markedsanalyse for FFB – av Backer og Bang

Kl. 14.30. – 15.00. Kaffepause med kake

Kl. 15.00 - 16.00. Årsmøtet - saksliste:

  1. Godkjennelse av stemmeberettigede
  2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  3. Valg av møteleder, referenter og underskrivere av protokoll
  4. FFBs årsrapport og årsmelding for 2016
  5. Valg av regnskapsfører og revisor
  6. Presentasjon av prosjekter 2017
  7. Strategiplan for 2016 - 2018
  8. Økonomi og budsjett 2017- prosjekt 1, 2 og 3
  9. Endring av vedtekter § 13- styresammensetning og vara. Forslag fra styret i FFB «å øke antall vara fra 1 til 3 personer»
  10. Valg av styremedlemmer og vara

Presentasjon av kandidater som stiller til valg:

Flere forslag til kandidater har kommet inn til styret og dette ble behandlet i styremøte den 07.03. Det er kun kandidater som sendte inn skriftlig ønsker innen fristen, som har blitt vurdert.

Silje G Tutturen og Nina Gresdal går ut av styret fra 2. april. Begge er styremedlemmer.

Styret foreslår følgende kandidater som styremedlemmer og vara til årsmøtet:

André Grundevig, Tromsø

Andrè er barnesykepleier, 48 år, ugift. Har en jente på snart 6 år. Vært medlem av FFB siden oppstart. Han har også være leder for Barnesykepleierforbundet (BSF) fra 2007 til 2012. og var med som leder i BSF med på å arrangere den første konferansen i barnepalliasjon i 2012 sammen med BSF og FFB og i tillegg har Andrè jobbet med å utarbeide de nasjonale faglige retningslinjene for barnepalliasjon i Helsedirektoratet.

Andrè gikk befalsskolen for Hærens Sanitet i 1889-90 og tjenestegjorde ved garnisonen i Sør-Varanger som nestkommanderende og troppssjef for en sanitetstropp i 2 år. Han startet på sykepleierutdanning i 1992 og var ferdig i 1995. Etter et kort sommervikariat ved Kirkenes sykehus begynte han ved Barneavdelingen, Store Barn i september 1995. I løpet av hans tid ved Universitetssykehuset Nord-Norge har han hatt stillinger som Hovedtillitsvalgt NSF ett års tid, vært Oversykepleier for Barneavdelingen i et vikariat i 2 år (Store Barn, Nyfødtintensiv, barnepoliklinikk og barnehabiliteringen) og Avdelingssykepleier for Store Barn i 2 år. Startet videreutdanning i Barnesykepleie i 2007 og var ferdig i 2008. Startet i jan 2010 som Barnesykepleier på Nyfødtintensiv og er fortsatt ansatt der.

Isabell Kjærstad Pedersen, Tønsberg

Isabell er 20 år og har jobbet på Nordre Aasen bo- og habiliteringssenter barn og unge og har gått på Videregående Skole i Kristiansand, helse og oppvekst. Hun ønsker om å bli psykolog og jobbe med barn og ungdom. Isabell ble født inn i et liv med en alvorlig syk søster som døde i 2010. Isabell holder også foredrag om hvordan det var å leve med uvissheten rundt søsterens varslede død gjennom 12 år. Hun har et brennende engasjement for omsorgen for alvorlig syke og døende barn og bringer mye av sine erfaringer inn i arbeidet med barnepalliasjon. Isabell har også deltatt på flere kurs innen barnepalliasjon og har besøkt flere barnehospice i andre land. Isabell har et sterkt ønske om å bidra til at FFB når sine mål og er vært aktiv involvert som frivillig og vara i FFB siden oppstarten.

Mette Fagerli, Bergen

Mette er 54 år, har fire barn, har mistet to av dem i alvorlig progredierende sykdom, Metachromatisk Leukodystrofi. Hun er utdannet siviløkonom og har en master i Business Administration og eksamen fra BI i styrekompetanse. I tillegg har hun også en coaching utdannelse. Mette har også solid erfaring med prosjekt og styrearbeid og har sitte i flere styrer og er i dag styreleder for Nordisk Miljømerkingsnemd. Hun jobber med forretningsutvikling og forsknings/ innovasjonsprosesser med fokus på økt konkurransekraftfor bedrifter, organisasjoner, destinasjoner og prosjekter. Hennes oppdrag er å utvikle en forretningsstrategi og/eller merkevarestrategi sammen med ledelsen i en bedrift, hvor man forenkler, presiserer og visualiserer underveis. I forskningsrådet jobber hun med regional næringsutvikling gjennom FoU. Hun er regionansvarlig for Hordaland og har erfaring fra konseptutvikling, forretningsplan, merkevarebygging, omdømme, innovasjonsprosesser, merkehierarki, kommunikasjon og også med organisasjonsutvikling. Er medlem av FFB og har vært det siden oppstart. Hun har også vært med som frivillig i FFB. Mette ønsker å stille som kandidat for å bidra bl.a. med praktisk kunnskap til andre familier.

Karin Gran Kvaase, Kristiansand

Karin er 47 år, gift og har to barn på 12 og 18 år.  Hun har 27 års erfaring innen kontor og administrasjon, og mange års erfaring som styremedlem innen idrettsklubb og velforening. Hun ble rammet av nedbemanning i oljebransjen og jobber som sekretær/prosjektmedarbeider i Foreningen for barnepalliasjon i siden april 2016. Arbeidet synes hun har vært spennende, variert og meningsfylt, og har i løpet av den tiden som ansatt opparbeidet seg god kunnskap om organisasjonen. I tillegg har hun også fått delta på kurs og fagdager, og har besøkt ett barnehospice i Tyskland. Karin har ett stort engasjement for jobben sin og mener at hun med sin bakgrunn og erfaring vil kunne bidra positivt i styret i FFB.

Her finner du dokumenter til årsmøtet:

Årsmelding og årsrapporten for 2016 PDF

Vedtekter til foreningen.

Strategiplan og budsjett for 2017, blir fremlagt på årsmøtet.