Hvordan bidra?

Det finnes forskjellige måter du kan engasjer deg på i FFB. Som medlem, frivillig eller giver. FFB jobber kontinuerlig for å utvikle den frivillige delen i organisasjonen.

Mange ønsker å bidra på ulike måter og vi får mange henvendelser. Vi er i samarbeid med flere organisasjoner og jobber for å utvikle denne delen av vårt arbeid.

Vi trenger frivillige til ulike arrangementer, til å stå på stand, dele ut informasjonsmateriell osv. Alle frivillige må levere politiattest og for noen av de frivillige oppgaven vil vi også kreve at de frivillige må kurses. Meld deg inn i organisasjonen og meld din interesse og få oppdateringer.