Hva skjer etter barnet fyller 18 år?

Det er bevis for økende forekomst av alvorlig sykdom blant barn som blir voksne. Den selvsamme suksessen fra høyteknologisk behandling har endret både livslengde og dødsprosesser, og forventingene til systemet, helsepersonell og familier. Barnepalliasjon strekker seg over år og vi har behov for gode overgangsordninger.

Dødssyke barn som har vært knyttet opp mot barneavdelingen går ofte over i et usikkert og fragmentert behandlings- og pleieopplegg etter fylte 18 år. Både når det gjelder de kommunale helse- og sosialtjenestene, og sykehuset.

Storbritannia har gode erfaringer med å jobbe med de palliative tjenestene fra ungdom til voksen liv, og har utviklet pleieplaner som ivaretar dette på en god måte.

Nylig var det et spørsmål til helseministeren om det å sikre unge voksen gode overganger etter fylte 18 år fra stortingspolitiker Freddy De Ruiter. Du kan lese debatten her.