Hospice - en del av fremtidens helsetjenester

Det var stinn brakke på Stortinget  mandag den 22.mai, når en samlet Helse- og omsorgskomité og Hospiceforum Norge hadde inviterte til møte  med temaet -hospice som del av fremtidens helsetilbud. Dagen ble innledet av Tone Trøen fra Høyre og Astrid Rønsen, leder for Hospiceforum.

Besøk og foredrag fra Colorado

Christy Whitney, CEO i Hope West, holdt et hjertevarmende, entusiastisk og engasjerende innlegg om hvordan hospice er, som både eget sted, som hjemmetilbud og  en viktig premissleverandør for frivillighet og koordinering av dette. Det handler om å gi pasienter og familier valgmuligheter. Hospice og sykehus lever godt side om side i helsevesenet i Colorado, og de jobber sammen for det beste  tilbudet for alvorlig syke og døende. Hospice i Mesa County, der Christy er direktør, dekker en populasjon på samme størrelse som Trondheim by i Norge. De fungerer som en enhet, og har også sorgprogrammer og palliasjonstilbud utenom selve tjenestene innad i hospice. Over 2000 pasienter er i deres program hvert år og gir tjenestene der pasienten er. De har også et imponerende antall frivillige, i alt 1400 som er med på å bidra med ulike oppgaver. Alt fra  å være med å hjelpe til med hagestell og matlaging, til samtalestøtte for de pasientene som trenger det.

Hospice er også med på å redusere kostnadene  på helsetjenestene, da man unngår unødige og langvarige re-innleggelser på sykehus. 93 % av hospicetilbudet er statsfinansiert. Ikke bare nok med det, frivillighetene er også med på å bedre helsen til befolkningen. Christy forteller også at hospice har stor betydning for samfunnet.

Fra venstre Constance Holden og Christy Whitney

Fra venstre Constance Holden og Christy Whitney

Fransiskushjelpen i Oslo holdt også et foredrag om sine tjenester. To pårørende som begge har mistet sin ektefelle og livsledsager i ALS  i fjor, delte sine historier og erfaringer med hjelpen fra Fransiskus. Paneldebatt var med representanter fra alle de store politiske partiene, bortsett fra SV. Debatten ble ledet av Anne Grosvold. Hun er en av Norges mest respekterte journalister, og har jobbet i 40 år i NRK som journalist, utenlandskorrespondent og programleder.

Freddy De Reuter (AP) uttalte at  dette var et svært viktig seminar om palliasjon på Stortinget. "Ingenting er viktigere enn en helhetlig og god palliativ omsorg for barn, ungdom, voksne og eldre". "Vi er ofte enige politisk om dette, men vi må komme videre til praktisk handling. Hospice for en helhetlig palliativ omsorg er i så måte viktig, det må vi få realisert straks!" Freddy var også tydelig på at man måtte huske på barnepalliasjon i dette feltet. Han kunne også fortelle at AP har satt dette i sitt partiprogram for politikken sin de neste 4 årene. For å gi god omsorg ved livets slutt vil de styrke den lindrende omsorgen i livets siste fase og investere i bedre kompetanse pa lindrende behandling hos ansatte i pleie- og omsorgssektoren. De vil styrke samarbeidet med ideelle aktører og frivillige, herunder støtte utprøving av hospicer i flere fylker, i arbeidet med å styrke tilbudet til døende og deres pårørende.

Olaug Bollestad (KrF)) var også svært tydelig på ideelle aktørers rolle innen omsorgen for alvorlig syke og døende og KrF ser det som svært viktig at barn som er alvorlig syke og døende får et verdig tilbud. De har i sitt vedtatte stortingsprogram for neste periode at de ønsker å utrede bedre finansieringsordninger for utbygging og drift av hospice i Norge.

Debattansvarlig Anne Grosvold, konkluderte med at det er bred politisk enighet om at behandling  i henhold til hospicemodellen, bør være et tilbud til pasienter og pårørende i Norge. Så hva venter vi på?