Historisk deklarasjon fra Verdens helseorganisasjon (WHO) som refererer til palliativ omsorg

Dr. Katherine Pettus, talsperson for den Internasjonale foreningen for hospice og palliativ omsorg (IAHPC), var til stede på helsekonferansen i Astana 25.-26. oktober, Kasakhstan. Hun skrev; «Astana-deklarasjonen 2018 nevner palliativ omsorg to ganger. Dette er historisk! Deklarasjonen blir sendt til WHOs samling i mai for godkjenning, og til FNs generalforsamling i 2019.»

Konferansen ble holdt i Uavhengighetspalasset, og var et samarbeid mellom Kasakhstans regjering, WHO og UNICEF.

Katherine ledet en debatt om palliativ omsorg fredag 26. oktober, med dr. Eric Krakauer, dr. Sebastian Moine og dr. Emmanuel Luyirika (APCA), med et innlegg av Lucy Watts (MBE).

Referanser til palliativ omsorg

Deklarasjonen inkluderer følgende to referanser til palliativ omsorg:

  • Promoterende, preventiv, behandlende, rehabiliterende tilbud og palliativ omsorg må vøre tilgjengelig for alle.» (side 3)
  • Under overskriften 'Oppbygging av bærekraftig, grunnleggende helsehjelp' står det «Vi vil prioritere å forebygge sykdommer og å fremme god helse, og har som mål å møte alles helsemessige behov gjennom livet, med helhetlig preventiv, promoterende, behandlende, rehabiliterende tilbud og palliativ omsorg.» (side 4)Professor Julia Downing, direktør i det Internasjonale nettverk for barnepalliasjon (ICPCN), sa at ICPCN har vært involvert i å fremme inkluderingen av palliativ omsorg i deklarasjonen, og hadde forsikret seg at egne representanter var til stede på konferansen i Astana. I tillegg holdt Lucy Watts, ambassadør for ICPCNs Global ungdom, et innlegg på det felles møtet om palliasjon.

Deklarasjonen kan leses i sin helhet ⇒ her

Du kan også les rapporten til Lancet Kommisjonen ⇒ her