Historier om livet

folk

Workshop med FFB og Folk. Helge Josdal, Espen Hegland, Berling Fridheim, Tommy Halvorsen og Natasha Pedersen.

Som mange vet, har vi lenge jobbet med en bok omkring temaet ventesorg. Etter at vi i år fikk prosjektmidler til «Ventesorg – å vente på døden», fra helsedirektoratet – har vi fått jobbe med dette bokprosjektet som har satt preg på oss alle i arbeidsgruppa. Temaet ventesorg er fortsatt både fremmed, tabubelagt og lite kjent for mange. Samtidig ser vi at flere og flere mennesker er berørt på en eller annen måte i forhold til barn, familie eller venner som blir rammet av uhelbredelig sykdom eller skade. Vi har gjennom arbeidet over flere år sett behov for en stemme som kan sette ord på flere av disse sidene, og snart kan vi presentere resultatet.

Stemmen som bærer dette frem, er pårørende sine egne historier. Historier om sinne, sorg, håp og skam. Ærlige, nakne og ekte fortalt. Dette er historier vi tror berører mange, og kan gi både gjenkjennelse, trøst og håp. Å dele disse historiene er for oss viktig fordi selve begrepet ventesorg trenger å bli delt og ikke minst bli fylt med innhold. Her kan vi alle bidra, og vi håper både gjennom boka og senere også når vi skal lage et eget nettsted om temaet at vi kan bidra til at flere blir kjent med begrepet og hvilke tilstander der det gjør seg gjeldende.

Arbeidsgruppen har bestått av Natasha Pedersen prosjektleder, Karin G Kvaase prosjektsekretær, Ingunn Berling Fridheim prosjektmedarbeider, Tommy Halvorsen journalist og prosjektmedarbeider, Helge Josdal prosjektledelse og Espen Hegland - designer og layout fra FOLK Kommunikasjon, samt at vi har fått bruke bilder av Bjørg Thoraldsdottir. Vi er ydmyke og takknemlige over de modige stemmene til historiene vi skal formidle, til engasjementet og ikke minst tilliten vi er vist. Håpet vårt er at bokens skal inspirere og deles med mange når den kommer ut i løpet av et par måneder.