Helsepersonellweekend - en ny tjeneste på Andreas Hus!

Å bygge kunnskap, spre informasjon og dele kompetanse om barnepalliasjon er et viktig fokusområde for oss i Foreningen for barnepalliasjon.  

Dette er en sentral del av vårt samfunnsoppdrag fordi foreldre, søsken og pårørende, og ikke minst alvorlige syke barn, fortjener den beste omsorgen og støtten som kan gis – uavhengig av tjenestested. 

De siste årene har vi hatt et godt samarbeid med Stange kommune. Vi har arrangert fagdager, workshopdager og kurs om barnepalliasjon og ventesorg, og har hatt løpende dialog om nettverk og erfaringsutveksling. Ideen om å styrke samarbeidet ytterligere oppsto da Anita Saugen, frivillig sykepleier i Stange kommune, sa «dette skulle de ansatte også lært». Generalsekretær i FFB, Natasha Pedersen, synes det var god idé og helt i tråd med barnepalliasjonsfilosofien, som nettopp er å trygge hjelperne.   

Derfor starter FFB nå opp et pilotprosjekt: helsepersonellweekend. Formålet er å trygge, styrke og bidra med kunnskap til helsepersonell som står i pleie og omsorg for alvorlig syke barn i sin kommune. Tanken med helsepersonellweekend er å bidra med mer praktisk kunnskap om ventesorg og barnepalliasjon, og samtidig sette fokus på teamarbeid, der selvledelse og selvinnsikt står på agendaen.   

Den første helsepersonellweekenden er nå planlagt, og skal gjennomføres 19.-21. november i Kristiansand. Opprinnelig skulle denne helgen arrangeres i både 2019 og 2020, men er utsatt flere ganger på grunn av pandemien.  

Vi ser frem til kurshelgen, og erfaringene og tilbakemeldingene vi får her blir viktige innspill til vårt arbeid videre – både i foreningen og når Norges første barnehospice, Andreas Hus, åpner neste år.   

I første omgang arrangeres helsepersonellweekend i samarbeid med og for ansatte i Stange kommune, men vi håper selvfølgelig på at flere kommuner kunne tenke seg å delta på tilsvarende kurshelger i tiden fremover. 

Har du og dine kollegaer lyst til å være med på neste helsepersonellweekend?

Eller ønsker du som leder allerede nå å vite mer om muligheten for å delta sammen med dine ansatte?

Ta kontakt med oss på tlf. 38 02 38 02 eller e-post kontakt@barnepalliasjon.no  

Vi kan være fleksible og tilpasse oss etter når det skulle passe for dere. 

Da helsepersonellweekend er et pilotprosjekt, koster det ikke noe for kommunene å delta.