Heftig byggeaktivitet på Egsjordet: Andreas Hus er snart klar for å ta imot familier med alvorlig syke og døende barn

Huset skal bli et hjem utenfor hjemmet for alvorlig syke barn og deres pårørende. Andreas Hus skal være et tilbud med fokus på avlasting og livskvalitet for familier som står i en ekstraordinær krisesituasjon. Tilbudet er diagnosenøytralt, og de viktigste ordene alle som jobber på hospicet styrer etter er liv, lek og mestring. Ikke bare for det syke barnet, men for søsken, familiemedlemmer og pårørende.  

Planleggingen av huset har pågått i mange år. Men det siste året har det skjedd mye på Andreas Kjærs vei 90, som er Andreas Hus sin adresse.

SOLEN SKINNER PÅ ANDREAS HUS: Bygget er tett og nå er det bare mindre byggeprosjekter som står igjen før Foreningen for barnepalliasjon overtar bygget, og siste finish skal gjøres før familiene kan komme på besøk i starten av 2023.

 - Vi har vært litt forsinket på grunn av pandemien og selvfølgelig har også denne prosessen fått merke utfordringene med krigen i Ukraina. Men det er veldig gledelig å se at arbeidet nå går for full maskin. Samarbeidet med KNAS og PK Entrepenører har vært veldig godt, og det samme gjelder Nor Engros Gustav Pedersen og alle andre leverandører. Vi i foreningen tar over bygget 10. oktober, og da blir det et intensivt arbeid med å få alt på plass, slik at vi kan ta imot de første gjestene i januar, sier en stolt og takknemlig Natasha Pedersen, som er generalsekretær i Foreningen for barnepalliasjon.  

I disse dager gjøres det arbeid på både bygget og områdene rundt. Det skal plantes grønne busker og trær, så omgivelsene skal legge til rette for at familiene som er på besøk får anledning – for en skakket stund – til å være en helt vanlig familie. Det skal være et sted for å bli sett og tatt vare på, og ikke minst skape gode minner, både for det syke barnet og for alle rundt.  

LANDSKAPSENTREPRENØRENE: Det er mange ulike fagdisipliner som skal på jobb for å gjøre Norges første barnehospice til et fantastisk sted for familiene som kommer.

Andreas Hus skal gi et helhetlig døgntilbud for familiene. Opplegget tilpasses de ulike behovene hver familie har, og tilbudene inkluderer blant annet famileopphold, ventesorgweekend, helgesamlinger, informasjon og veiledning. Andreas Hus vil også fungere som støtte for familien dersom barnet er hjemme.  

Omgivelsene i og rundt barnehospicet vil være minst mulig sykehuspreget. Arkitekturen, interiøret og estetikken skal styrke verdighet og respekt. Det er også løypemeldingen til alle de ansatte på Andreas Hus. Tilbudet har fokus på lindring og lidelse. Både før, under og etter at døden inntreffer.

Alle detaljer er like viktige for å skape den atmosfæren og omgivelsen som disse hardt prøvede familiene fortjener.  

90 PROSENT FERDIG: Bygget er så godt som ferdig, men det gjenstår fortsatt noen arbeider før foreningen tar over bygget.

Mer informasjon om Andreas Hus, og om tjenestetilbudet på barnehospicet, finner du på andreashus.no.  

Har du lest disse sakene?