Gumpen hjelper til på veien

Hjelp på veien 

Det var en stolt gjeng fra FFB som fikk overrakt en helt ny bil på Gumpen Vest. Tenk at vi har fått en så flott støtte og anerkjennelse for arbeidet vårt fra bilbransjen, sier grunnleggeren av FFB. Det betyr mye at frivillighet og næringslivet jobber sammen! – Frivillig sektor og næringslivet har ulike utgangspunkt, mens næringsaktører måles på konkurranseevne og økonomiske resultater, søker frivillige organisasjoner å løse utfordringer de identifiserer i befolkningen og samfunnet.  Næringsliv og frivillighet bør samarbeide best mulig for å løse våre største samfunnsutfordringer, og dette er noe vi vil se mer og mer av i fremtiden - spesielt innen helsesektoren - sier Pedersen. 

Gumpens Auto Vest, en del av Gumpen Gruppen. 

Den første bilforretning startet opp i sentrum av Kristiansand i 1936, her ligger også hovedkontoret. I dag er de over 380 ansatte som fordeles på avdelinger i Lyngdal, Mandal, Kristiansand, Skien og Porsgrunn. Gumpen Gruppen omsetter over 7000 biler hvert år, og ledes av Per Helge Gumpen (3. generasjon).
Gumpen Gruppen har definert et sett med verdier på hvordan de ønsker å fremstå internt og eksternt; humør, omtanke, redelighet og nytenkende.

Hvorfor ønsker dere i Gumpen å støtte foreningen for barnepalliasjon ?

"Vi støtter dette, da det er et meget viktig arbeide og noe vi virkelig ser det er behov for. Det å tilrettelegge for at barn med alvorlig sykdom kan få et bedre liv er viktig for oss i Gumpen Gruppen, og virkelig noe vi brenner for. At vi ikke har en lindrende avdeling for barn er noe vi syntes er veldig trist og leit, og håper at politikerne virkelig ser verdien av foreningens arbeide gjennom mange år, og vil legge til rette for at  barnehospice kan bli en realitet. Arbeidet foreningen gjør er fantastisk og viktig. Når vi fikk se filmen fra Tyskland på hvordan dette kan gjøres, så var vi aldri i tvil om at dette ville vi støtte,  og at det  i tillegg skal bygges i Kristiansand  og nært knyttet til dagens sykehustilbud er viktig" sier visekonsernsjef Terje Jochumsen.

Oppfordrer næringslivet til å støtte arbeidet til foreningen

Når det gjelder andre i næringslivet så sier Terje at han har stor respekt for at alle ikke kan hjelpe alle, men oppfordrer til å støtte foreningen og gjerne ta kontakt med dem for å høre om bredden i arbeidet de gjør.

Reklamestasjonen  har gjennom en årrekke også bidratt til foreningen både økonomisk og med profilering. De har nå bidratt til å kle T- Rocken med foreningens profil.