Grunnbok i barnepalliasjon

Dette er en svært viktig bok for fagfolk som gjennom sitt arbeid kommer i kontakt med barn, unge og familier og studenter på relevante utdanninger. Foreldre og andre omsorgspersoner vil også ha stor utbytte av boken.

Foreningen for barnepalliasjon FFB har i samarbeid med Kommuneforlaget klart å realisere Norges første fagbok i barnepalliasjon. Grunnbok i barnepalliasjon er en oversettelse fra den  engelske boken "Oxford Textbook of Palliative Care for Children" Bokens forfattere er blant verdens fremste fagfolk på sitt felt. Boken ligger nå får salg.

Medlemmer av FFB får boken til redusert pris kr 559,- som er rabattert med 25% av ordinær utsalgspris.

Bestilling for medlemmer gjøres her
For IKKE medlemmer kan den bestilles her