Graving på tomten til Andreas Hus, Norges første barnehospice, er i full gang!

Etter flere år med hardt arbeid og planlegging er nå byggingen av Andreas Hus, Norges første barnehospice, i gang på Egsjordet i Kristiansand. Andreas Hus vil bli et hjem utenfor hjemmet for alvorlig syke barn og deres pårørende.  

Bygging på Egjordet

Nå flyttes og forvaltes matjorden.

Andreas Hus skal være et diagnoseuavhengig og avlastende tilbud med fokus på økt livskvalitet for familier i en krisesituasjon. Liv, lek og mestring for hele familien! 

- Barnehospice er et av flere tiltak for å utøve barnepalliasjon. Andreas Hus vil bli det første barnehospicet i verden med et integrert, nasjonalt kompetansesenter, sier Natasha Pedersen, generalsekretær i Foreningen for barnepalliasjon. 

Gjennom forskning, organisering, og kompetanse-, fag- og nettverksutvikling i forbindelse med tjenesten, er formålet å bidra til at pasienten og pårørende får et best mulig behandlings- og omsorgstilbud, uavhengig av bosted.  

Alvorlig syke barn og unge er i dag ofte isolert i et sterilt og sykehuspreget miljø med fokus på akutt behandling. Her er det ofte lite tid til omsorg og helhetlig familiefokus. Med etableringen av Andreas Hus, vil de mer enn 6000 barna som i Norge lever med livsforkortende sykdommer og deres familier, få gleden av det nye, spesialiserte tilbudet. Andreas Hus vil være et sted som kan følge opp og ivareta foreldre og søsken gjennom hele sykdomsperioden, som kan være alt fra dager, måneder til år – også når barnet dør og i tiden etterpå.  

- Jeg opplever at det vi jobber med nå virkelig er i tråd med hospicevirksomhet internasjonalt, og ut ifra den grunnleggende tanken om hospice, sier Pedersen.  

Det er Kristiansand Næringsselskap AS (KNAS) som bygger og som skal eie bygningen på Egsjordet, mens Foreningen for barnepalliasjon skal være leietakere og drive barnehospicet i de flotte lokalene. 

- FFB jobber ut fra åpen-bok-prinsippet. Det vil si at vi har vært og er aktive i den pågående planleggingen av bygget - både ansatte, fagrådet og styret har bidratt i prosessene. KNAS har vært lydhøre for våre behov, innspill og ønsker. Vi er i dialog om alle detaljer og opplever at vi nå får et bygg som skal romme en helt ny omsorgstjeneste, og bli det supplementet helsetjenesten i dag mangler. Leiekontrakten ble signert før sommeren og Sigmund Salthaug er nå den som skal lede det videre arbeide fra FFB, sier generalsekretæren.

Her kan du se flere bilder av hvordan Andreas Hus vil se ut, når det står klart: 

Illustrasjonsbilde av Andreas Hus

Illustrasjonsbilde av Andreas Hus

Avskjedsbygg-fra-vest-v2-scaled

Avskjedsbygg fra vest

Avskjedsbygg fra øst

 

Vi gleder oss utrolig mye til Andreas Hus blir ferdig! 

Vil du lære mer? Se videoen her: