Gratis fagdag i barnepalliasjon

Evjenvegen 116, Tromsø
14. desember 2016, kl.10.45- 14.30

shutterstock_229503394

Målgruppe for fagdagen - Tverrfaglig
Alle ansatte i helsetjenesten i Tromsø Kommune, helsesøster, barne- og avlastningsboliger, barnehager og skoler som jobber med barn med alvorlig og kronisk sykdom.

Tromsø kommune og FFB ønsker å få til et godt faglig palliativt miljø innenfor barnepalliasjon. Målet er kompetanseheving og teamarbeid på tvers av profesjoner. Inkludering og samarbeid med frivillige ut i fra samme ideologi.

Program
10.45 - 11.00: Registrering
11.00 - 11.30: Lunsj
12.00 - 12.10: Velkommen v/Vivi Ann Johnsen, Prosjektleder - Avdeling for helse og omsorg
12.10 - 14.30: Foredrag v/ Natasha Pedersen

  • Grunnleggende innføring i barnepalliasjon
  • Hva er barnepalliasjon?
  • Hvilke barn og unge vil ha utbytte av en slik tjeneste?
  • Hvordan møte familier i krise?
  • Hvordan kommunisere med barn og unge som ikke har språk?
  • Hvilken særlig utfordring er det i smertelindring til barn og
    unge?
  • Hva sier forskningen om vilkår for barnepalliasjon verden over?
  • Retningslinjer og NOU

14.30: Vel hjem

Påmelding innen 5. desember
Janne Joakimsen, prosjektmedarbeider
Ring 948 53 562 eller send mail Janne.Joakimsen@tromso.kommune.no

Fagdagen er gratis! Det blir utdelt kursmapper.

Et samarbeid med Tromsø kommune og Foreningen for barnepalliasjon FFB.

tromsokommune_hovedlogo_farge_transp