Gratis fagbok i barnepalliasjon til alle landets barneavdelinger

Gratis «Grunnbok i barnepalliasjon» til alle landets barneavdelinger i løpet av august.

Et alvorlig sykt barn utfordrer oss på det mest grunnleggende ved det å være menneske, både emosjonelt og kognitivt. For mange av disse barna og unge er tid det de har minst av. Derfor er de avhengige av å bli møtt med den beste kunnskapen og praksisen vi har å tilby. Det handler om å være profesjonell med hjerte.

Samarbeid med Kommuneforlaget (KF)

Foreningen for barnepalliasjon FFB i samarbeid Kommuneforlaget (KF) ønsker å bidra til  å styrke informasjon og opplysningsarbeid i barnepalliasjon ytterligere .I Oktober 2016 og i samarbeid med KF, klarte vi å realisere Norges første fagbok i barnepalliasjon med støtte fra helsedirektoratet. «Grunnbok i barnepalliasjon»  som er en oversettelse fra den engelske boken “Oxford Textbook of Palliative Care for Children” Bokens forfattere er blant verdens fremste fagfolk på barnepalliasjon og har fått svært gode anmeldelser. Vi håper boken kan bidra til en større interesse og engasjement rundt omkring landets barneavdelinger.

Manglende oversikt over barneavdelinger i Norge

Å få tak i informasjon om landets barneavdelinger var ikke bare en enkel oppgave. Verken Norsk Barnelegeforening eller Barnesykepleierforbundet hadde en oversikt over dette. Så hvem har det da? Helsedirektoratet hadde heller ikke  god nok informasjon om avdelingene på sykehus. Erling Ravnanger Landet som er rådgiver i avdeling for helseregistre sier i en e-post til FFB:
"Informasjonen vår om avdelinger på sykehus er dessverre svært begrenset. Vi kommuniserer med sykehusene direkte, og denne kommunikasjonen skjer elektronisk. Både informasjon om hvilke avdelinger som er barneavdelinger, adresser og overleger er med andre ord ikke informasjon vi har i registeret. Jeg anbefaler at du i stedet tar kontakt med enten de regionale helseforetakene, eller med helseforetakene direkte for å få den informasjonen du har behov for". I kontakt med barnesykepleierforbundet har de heller ikke oversikt over dette og henviser FFB til barnelegeforeningen, som svarer at vi har 19 respektive barneavdelinger, men heller de har ingen oversikt og lister.