Gledelig lovendring om pleiepenger

Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven for sykepenger og pleiepenger. Blant annet blir det forenklinger i regelverket for pleiepenger for foreldre til syke og funksjonshemmede barn.

Den uttrykte hensikten fra Stortingsflertallet er at reglene skal gjøre hverdagen enklere for foreldre til syke og funksjonshemmede barn. For eksempel har Stortinget opphevet den tidligere bestemmelsen om at man ikke har rett til pleiepenger ved mer enn 80 prosent tilsyn.

I tillegg er det også vedtatt forenklinger når det gjelder krav til legeerklæring for pleiepenger.

- Dette er et skritt i riktig retning og vil gi et løft og en fleksibilitet som disse familiene trenger, og samtidig reduserer man unødige byråkratiske prosesser.  Men dette fordrer også at NAV øker kompetansen til sine saksbehandlere for å sikre lik saksbehandling, sier generalsekretær Natasha Pedersen i FFB.