Generalsekretær Natasha Pedersen: - Uten ildsjeler ville ikke Andreas Hus blitt en realitet

- Alle som engasjerer seg i Foreningen for barnepalliasjon (FFB) er ildsjeler. Det gjelder alle i organisasjonen, både ansatte og frivillige. Vi er mennesker som brenner for noe og går langt i det å gjøre en ekstra innsats. Jeg er dypt takknemlig for den innsatsen dere gjør for foreningen. Uten dere hadde ikke Andreas Hus, Norges første barnehospice, blitt en realitet, sa generalsekretær Natasha Pedersen under årets generalforsamling i FFB. 

I helgen avholdt FFB sin 12. generalforsamling Thon Hotell Norge i Kristiansand.  

- Det har vært en enormt fin helg med gode og fruktbare samtaler om hvordan vi kan ta foreningens arbeid videre. Vi har fått vedtatt flere saker som vil styrke FFBs strategiske og daglige arbeid i tiden fremover. Og ikke minst, vi har fått et godt og kompetent nytt styre, sier Pedersen.  

Under generalforsamlingen var ett styremedlem og ett varamedlem på valg, og begge de innstilte kandidatene ble valgt med akklamasjon. Foreningens styresammensetning fra 3. april 2022 er: 

Styreleder: Lisbeth Andersen (På valg i 2023)
Styremedlem: Natasha Pedersen 
Styremedlem: Frank Ellefsen (På valg i 2023)
Styremedlem: Anne Lise Torp (På valg i 2024)
Styremedlem: Petter Allan (På valg i 2023)
Styremedlem: Nina El Sayed (På valg i 2023)
1. varamedlem: Margerit Johanna Van Weele (På valg i 2023)
2. varamedlem: Lill Karin Aanes (På valg i 2024)

- Med dette styret har FFB alle forutsetninger for å gjøre en god jobb! Og det er særlig viktig nå i tiden fremover, da arbeidet med å realisere Andreas Hus spisser seg til. Sammen skal vi bidra med å sikre et godt barnepalliasjonstilbud i Norge. Jeg ønsker også å takke de avgåtte styremedlemmene for sin iherdige innsats, sier FFBs styreleder Lisbeth Andersen 

Listbeth Andersen er styreleder i FFB.

I løpet av helgen dro styret også på besøk til tomten der Andreas Hus bygges. Etter flere år med hardt arbeid er nå byggingen av barnehospicet i gang på Egsjordet i Kristiansand. Både ansatte, fagrådet og styret i FFB har bidratt i prosessen med planleggingen av bygget.  

- Andreas Hus skal bli et hjem utenfor hjemmet for alvorlig syke barn og deres pårørende. Dette blir et bygg som skal romme en helt ny omsorgstjeneste, og bli det supplementet helsetjenesten i dag mangler. Hvis alt går som planlagt, skal vi være klare til å ta imot familier i januar 2023, sier Pedersen.  

Befaring på Egsjordet i Kristiansand. Foreningen tar over bygget i oktober, og i januar kommer de første familiene.

- Jeg vil rette en stor takk til alle som deltok på årets generalforsamling. Nå er vi klare for mye viktig arbeid fremover! Neste år er Andreas Hus i drift, og da håper jeg alle som deltok på generalforsamlingen, øvrige medlemmer og ildsjeler vil komme på besøk, sier Pedersen. 

Det ble også tid til en tur opp til byggeplassen på Egsjordet, og nedenfor kan du se en omvisning fra Andreas Hus.

Mer om Andreas Hus kan du finne på andreashus.no. Du kan finne flere bilder fra helgens generalforsamling på Facebook- og Instagram-profilene våre.
 
Protokoll fra generalforsamlingen publiseres i løpet av de nærmeste dagene.