Generalsekretær i Menneskeverd: - Det handler om å våge og øve seg på å snakke om alle sidene av livet

- Gjennom livsløpet fra start til slutt, vil de fleste av oss komme i faser der vi trenger menneskeverdet og den omtanken som hører med, sier Morten Dahle Stærk i vår nyeste podkastepisode.   

Dahle Stærk er teolog og generalsekretær i Menneskeverd. Menneskeverd jobber aktivt for å styrke vernet om menneskelivet fra befruktning til naturlig død, og for spesielt sårbare grupper. Organisasjonens visjon er «et samfunn som prioriterer livsrett, likeverd og livshjelp høyest». I år fyller de 20 år. 

Generalsekretæren har lenge engasjert seg i spørsmål om livet og døden. Han mener det er viktig å ha en inkluderende holdning til menneskeverdet, og legger vekt på at vi ikke ønsker et samfunn der det skal være for smale kriterier for hvem som skal ønskes velkommen. Sorteringssamfunnet er en utfordring vi må møte i fellesskap. 

- Jeg har sett på nært hold mennesker som opplever kriser. Enten gjennom svangerskap eller etter fødsel. Det kan være barn som blir født tidlig eller foreldre som mister barn tidlig. Det er kanskje noe av det grusomste man kan tenke seg som menneske. Hva gjør vi for å møte de som står en slik krise? Hva gjør samfunnet, og hva gjør vi selv?, spør Dahle Stærk. 

- Disse spørsmålene er sammenfallende med mye av det arbeidet vi gjør for å styrke barnepalliasjonsfeltet i Norge. Det er vanskelig å være foreldre til alvorlig syke barn, sier generalsekretær i FFB, Natasha Pedersen.  

Hele episoden kan du lytte til her eller på Spotify, i Apple Podcast og alle andre steder podkaster kan lyttes til. 

Har du innspill eller kommentarer?
Vi tar gjerne imot spørsmål, innspill eller forslag til gjester. Send oss en melding på Facebook eller Instagram.

God sommer!