Vi møtes digitalt 26.april

Til medlemmene i Foreningen for barnepalliasjon

Ifølge vedtektene for FFB skal “den ordinære generalforsamlingen holdes hvert år innen utgangen av april måned”

Generalforsamlingen vil avholdes digitalt ved bruk av Microsoft Teams og andre nødvendige verktøy for avstemninger den 26. April.

En digital gjennomføring av generalforsamlingen vil naturligvis oppleves annerledes enn et fysisk årsmøte.

Vi vil behandle saker som årsmelding 2019, regnskap 2019,og budsjett 2020, basert på papirene dere fikk tilsendt. Det er også sent ut innkalling pr post med fullstendig saksliste og program - Se også vedlegg her . Vi kommer til å sende ut en oppdatert møteplan og saksliste til deltakerne etter påsken

Start: søndag 26. april 2020 kl 11.00 - Slutt: søndag 28. april 2020 kl.14.00
Sted: Digitalt via Teams- se mer informasjon nedenfor. Fristen er absolutt, og påmelding er bindende. Deltakelse forutsetter at kontingenten for 2020 er betalt. Det er kun betalende medlemmer som har stemmerett.

Påmelding for eventuelt digital deltagelse med Teams

Send oss en e- post på kontakt@barnepalliasjon.no med fult navn og e-post, som du ønsker å bruke for det digitale møtet.  Du kan laste ned programvaren gratis på Microsoft 

Fristen for påmelding til  dette er 14. april

Har du forslag til saker til generalforsamlingen?

Forslag om saker som du ønsker til behandling må være sendt oss innen 5. april.
Program og fullstendig saksliste vil foreligge 14. dager før ( altså rett etter påsken) Vi vil  sende ut informasjon til de som har meldt seg på pr- e-post.
Har du spørsmål kan dette rettes til kontoret på tlf 99 16 22 23 eller 94 80 29 71, eller e- post kontakt@barnepalliasjon.no