Fikk møbler for 50.000 kr

-       Vi har de siste åtte årene arbeidet fra hjemmekontor. Dette er en milepæl, og kjennes neste uvirkelig, sier styreleder og grunnlegger av Foreningen for barnepalliasjon, Natasha Kjærstad Pedersen.

For å holde administrasjonsutgiftene nede, har organisasjonen drevet alt sitt arbeid fra kjøkkenbordet.  I 2018 var imidlertid smertegrensen nådd.

Ringvirkningene av FFBs utrettelige innsats bærer frukter, og organisasjonen er i dag anerkjent blant fagfolk og på høyt politisk nivå.

 

-       Arbeidets art krever at vi oppgraderer til kontorlokaler, og det er på høy tid, sier Pedersen. Nasjonal oppmerksomhet gjennom flere år og høy relevans for familiene til alle de 4000 berørte barna som i dag er alvorlig syke og døende, gjorde det maktpåliggende for oss å jobbe fra egnede lokaler, sier Pedersen.

En helt avgjørende donasjon av kontormøbler for godt og vel 50 000,- fra National Oilwell og bære- og flyttehjelp fra Blå Kors Kristiansand har gjort flyttingen mulig.

-       I tillegg til svært hyggelige betingelser fra gårdeier, selvsagt, sier Pedersen.  – Arbeidet vi står i er uhyre krevende, også på kostnadssiden. Det å kunne gå til kontoret hver dag, og ikke til en oppslått pc på kjøkkenbenken, er helt uvurderlig for oss, sier hun.