FFB på studietur til Regenbogenland i Tyskland: - Inspirerende og imponerende

Etter lang tid med reiserestriksjoner har Foreningen for barnepalliasjon endelig tatt turen til gode samarbeidspartnere i Tyskland. Et etterlengtet og viktig besøk!

FFB har siden 2010 samarbeidet med barnehospicet Regenbogenland i Tyskland. I 2018 inngikk foreningen en formell samarbeidsavtale som ansatte, pårørende og alvorlig syke barn skal nyte godt av. Samarbeidet blir ekstra viktig nå som Andreas Hus, Norges første barnehospice, skal bli en realitet.

I Tyskland har de jobbet med barnepalliasjon i 30 år, og det er i dag en naturlig og integrert del av helsetjenesten. I motsetning til for eksempel Storbritannia, hvor barnehospice var et resultat av ønske fra barneleger, så har tilbudet i Tyskland vokst frem som et initiativ fra foreldre og sykepleiere. I dag er det totalt 18 barnehospice i landet, og antallet er voksende.

Regenbogenland fyller 25 år neste år og sitter på viktig kompetanse og erfaring om både barnepalliasjon og barnehospice.

- Det er inspirerende og imponerende å se hva de har fått til i Tyskland. Innsikten, erfaringen og arbeidsmetodene tar vi med oss tilbake til Norge og arbeidet med etableringen av Andreas Hus, sier Natasha Pedersen, generalsekretær i FFB.

Pedersen er også æresmedlem i Akademia Regenbogenland. Det er en egen utdanningsinstitusjon opprettet i 2019 for å utdanne, styrke og ytterligere spre kunnskap om barnepalliasjon og hospicefilosofi. I dag har akademiet over 46 gjesteforelesere i sitt utdanningsprogram, og de samarbeider både med sykehus og universiteter.

Akademia ledes av Melania Van Dijk som har 17 års erfaring fra Regenbogenland. Allerede etter akademiets første driftsår var deltakertallet over 560 personer.

STYREMEDLEMMER: Styret i Akademia består av Nikolaus Schneider, Anne Schneider, Bastian Fleermann, Dr. Adrian Flohr, Anne Henk-Hollstein, Prof. Dr. Med. Gerd Geerling, Nicolai Müller, Natasha Kjærstad Pedersen, Norbert Hûsson, Melanie Van Dijk. Ikke til stede: Peter Wirtz og Andreas Meyer-Falcke.

Frivilligheten er avgjørende viktig
For ikke lenge siden startet Hege Dahl i rollen som frivillighetskoordinator ved Andreas Hus. Hun er allerede godt i gang med å legge grunnlaget for det frivillige arbeidet som skal skje på Norges første barnehospice.

Dahl møtte frivillighetskoordinatorene Simone Grünheid og Kirsten Höckesfeld.

- Det har vært et svært lærerikt opphold hos Regenbogenland og bekrefter at frivilligheten kommer til å bli avgjørende viktig også på Andreas Hus, sier Dahl.

Tysk lovverk regulerer palliasjon og hospice
I Tyskland er det et eget lovverk som regulerer tjenester innen palliasjon og hospice. Loven peker på at de ulike instansene som spesialisthelsetjenesten (barnepalliative team), primærhelsetjenesten og hospicene er pålagt å samarbeide. Det blir også tydeliggjort behov for å trene allmennleger og spesialister for å heve kvaliteten.

Åse Michaelsen har tidligere vært både statsråd og stortingsrepresentant. Nå jobber hun som ansvarlig for myndighetskontakt i FFB.

- Det er viktig at det bygges nettverk på tvers, noe som blir eksplisitt nevnt i innstillingen til loven. Måten Tyskland legger til rette for arbeidet tar vi med oss tilbake til Norge og vårt videre arbeid, sier Michaelsen.