FFB på Arendalsuka

FFB er til stede under Arendalsuka 16. -19. august.

Vi har egen stand, og arrangerer gratis segwaykjøring også for deg i rullestol og får besøk av Laila Dåvøy som er vår høyeste beskytter.

Arendalsuka er en arena for uformelle møter mellom politikere, næringsliv, media og den generelle befolkningen. Visjonen for arrangementet er å være en årlig arena, hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Du kan lese mere om Arendalsuka her

FFB deltar for første gang med egen standplass og du finner oss på stand nr. 148 på Torvet.

Standen åpner tirsdag kl. 11, og vil bli bemannet hele uken. Tirsdag 16.august fra kl 14.00 kan du få kjøre gratis segway også for deg som sitter i rullestol, da vi har en egen rullestolsegway.

Onsdag 17. august vil Laila Dåvøy stå på vår stand.

Laila Dåvøy

Laila Dåvøy er utdannet sykepleier og tidligere kjent som norsk politiker og organisasjonskvinne. Dåvøy har en bred erfaringsbakgrunn som stortingsrepresentant, statsråd og fra arbeidslivet, blant annet som leder for Sykepleierforbundet fra 1992 til 1998. Hun var og Barne- og familieminister fra 2001 til 2005. De siste årene har hun vært stortingsrepresentant for KrF Hordaland. Dåvøy var også en av de første som satte barnepalliasjon på den politiske agendaen i stortinget i 2009 og viste stor engasjement og interesse for tematikken gjennom sine siste år som politiker. Laila har og vært et viktig talerør for mange sårbare grupper i samfunnet og ble i 2015  utnevnt som æresmedlem i Norsk Sykepleierforbund.

I februar i 2014, takket Laila Dåvøy ja til å bli organisasjonen FFB ( tidligere-  Ja til lindrende enhet og omsorg for barn) sin beskytter.

Hennes motto er: At et samfunn som er godt for barn, er godt for alle.

Håper vi sees under Arendalsuka.