FFB er nominert til Kavlifondet

Natasha Pedersen, leder og fagansvarlig i FFB er utrolig stolt og ydmyk over å ha blitt med i den videre nominasjonen av totalt 40 organisasjoner; og at vi nå er blitt med i den videre til avstemning er fantastisk. Dette varmer veldig og hun sier at en gave fra Kavlifondet vil kunne bidra til at flere foreldre med alvorlig syke og døende barn får oppleve at en ekstrem livssituasjon kan bli en styrket situasjon. Vi kan ikke som organisasjon gå ut med store overskrifter som garanterer at barn blir friske, og vi jobber for svært sårbare barn og foreldre. Vi vet at mange av disse barna vi jobber for vil dø eller dør som følge av deres sykdom,  og noen er svært sjeldne sykdommer og som aldri vil bli noe prioritert forskning på. Vi jobber rett og slett innen for et området med stort tabu og som er mye preget av frykt - barn skal ikke dø. En gave vil bidra til at FFB får muligheten til å gi ytterlig hjelp til krisemestring, informasjons og opplysningsarbeid og ved å i større grad gi mulighet for en faglig og sosiale møteplass for foreldrene. Men også til arbeide for et bedre omsorgstilbud, som bidrar til trygghet, helhetlig behandling og omsorg fram mot livets slutt for hele familien og tiden etterpå. Avhengig av gavens størrelsesorden eller om vi blir en av de som vinner, har styret i FFB  definert flere ting som  man ønsker å  jobbe med. Som  man også ser og vet, får svært positive ringvirkninger for mange av disse foreldrene som er i en ekstremsituasjon.

Hun sier også at når man kjøper produkter fra Kavli og Q-Meieriene støtter man samtidig en god sak  «Du kjøper. Du gir» Det er fantastisk at bedrifter har et slikt samfunnsengasjement og at dette å motta en slik gave vil bety mye for vår organisasjonen og ikke minst for samfunnet, det er hun overbevist om. Foreningen har også mottatt tidligere gaver fra Hennig Olsen Is og Ferdinands Minnefond og Stormberg

Nå må vi vente i spenning frem til midten av november og vi ønsker de ansatte i Kavli lykke til med  å stemme på i alt tretten verdige kandidater.