FFB medlem i EAPC

Fordeler som medlemskap i FFB gir hos EAPC

  • Nettverksbygging med andre organisasjoner eller individuelle medlemmer
  • 25 % rabatt på kongresser i EAPC
  • Ukentlige oppdateringer av artikler om beste praksis innen palliasjon
  • Reduserte priser på ulike tidsskrifter og bøker i palliasjon