Internasjonal oppmerksomhet

FFB får oppmerksomhet internasjonalt for arbeidet vår om Barnepalliasjon. Den 28.november ble det publisert en artikkel om hva vi har jobbet med i 2016  hos The European Association for Palliative Care (EAPC). Artikkelen ble etterspurt etter henvendelser fra EAPC. Artikkelen er på engelsk og kan leses her: