FFB er blitt medlem av Pårørendealliansen

Om alliansen

Pårørendealliansen er en frittstående paraplyorganisasjon som skal synliggjøre pårørendes utfordringer og arbeide for å forbedre deres vilkår og rettigheter, uavhengig av hvem man er pårørende til. Organisasjonen er en aktiv pådriver i utformingen av en pårørendepolitikk i Norge og på vegne av alle pårørendegrupper. Vi tror at alle kan skape et mer pårørendevennlig samfunn uansett hvilken sektor vi forholder oss til. Rett og slett fordi det handler om å hjelpe noen som vil hjelpe andre!

Ingen kan gjøre alt, og sammen kan vi gjøre mer

Rundt 800 000 mennesker er pårørende i Norge til enhver tid. De yter rundt 110 000 årsverk og sparer storsamfunnet for nær 40 milliarder kroner om vi skulle lønnet dette.
De er pårørende til de eldre, til barn og voksne med funksjonshindringer, til de med rusutfordringer og med utfordringer innen psykisk helse. De er pårørende til dem som rammes av ulykker, påføres ulike utfordringer som er livsendrende eller får kroniske sykdommer. De er der for dem og vi er en nødvendig del av den samlede omsorgen.
Dette må samfunnet verdsette og anerkjenne gjennom å bedre pårørendes vilkår. Det må legges til rette for god samhandling mellom offentlig omsorg og pårørende til beste for alle parter. FFB har blitt medlemmer i alliansen for å i enda større grad synligjøre pårørende som har alvorlig syke eller døende barn sine utfordringer.

 

Du kan lese mer her om Pårørendealliansen