FFB aktive med arrangementer under Arendalsuka 2019

FFB aktive med arrangementer under Arendalsuka 2019

Sole skinte og Sørlandet viste seg fra sin beste side under Arendalsuka som gikk av stabelen 12. - 17. august.
I år hadde vi bestemt at vi ikke skulle ha stand under Arendalsuka som vi har gjort de tre siste årene. Dette for å både kunne overvære debatter og arrangementer, og i tillegg arrangere våre egne.
Arendal hadde over 75 000 mennesker innom i løpet av uka, og det ble avviklet over 1200 arrangementet. FFB hadde i år deltakelse på tre av arrangementene, derav to var i samarbeid med Jølstad Begravelsesbyrå og den Nasjonale alliansen i klinisk helsepsykologi!

Å sette ord på døden

Onsdag 14. august hadde vi en panelsamtale i regi av Jølstad begravelsesbyrå og Forening for barnepalliasjon. Døden er blitt en medisinsk hendelse som man skal kureres fra. Det eneste vi mennesker vet med sikkerhet, er at en dag skal vi dø. Likevel kvier mange seg for å snakke om de store spørsmålene knyttet til det å dø. Det å snakke sant om livet er også å snakke sant om døden. Kan man legge til rette for den gode død? Er Memento Mori noe vårt samfunn egentlig forholder seg til og er det vårt største tabu? Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Må man akseptere at man skal dø? Er det greit å ønske at noen man er glad i skal slippe å leve lenger.
Dette var noen av de mange tingene som ble samtalt om i et fullt lokale på Tyholmen frivillighetssentral. Paneldeltakerne var fra flere organisasjoner i Norge som jobber med døden og tematikk på ulike vis, og må sies å være svært kompetente. Deltakerne i panelet var Natasha Pedersen - Foreningen for barnepalliasjon, Lill Karin Ånes - Stiftelsen Termik, Silje B. Eikemo – Verdighetssenteret, Astrid Rønsen - Hospiceforum Norge, Trine Giving Kalstad - Landsforeningen uventet barnedød og Morten Dahle Stærk - Menneskeverd. Direktør i Jølstad begravelsesbyrå ledet samtalen som varte i 90 minutter. Samtalen ble også streamet og kan sees på Facebooksiden til Jølstad

Somatisk sykdom og psykisk helse. Hele mennesket hele livet. Hvem kan støtte og hvordan?

Psykisk og fysisk helse henger uløselig sammen. Denne sammenhengen er ikke godt nok ivaretatt i helsetjenestene. Det kan få alvorlige konsekvenser for både pasienter og pårørende. FFB er medlemmer av den nasjonale alliansen for helsepsykologi i somatikken, som består av totalt 15 organisasjoner og hadde en debatt om dette Torsdag den 15 august! Her deltok FFBs vara i styret, Bella, i panelet for å dele og bidra inn i diskusjonen. Anders Skuterud, Seniorrådgiver Norsk psykologforening, ledet debatten som hadde et bredt engasjement. Debatten ble også streamet og kan sees i helhet her 

På Liv og død

Vi lever i en “kurerende kultur”. Ofte kan helsevesenet ikke innfri pasientens forventninger om å bli kurert. Tidlig integrasjon av palliasjon er viktig, men bør ikke ekskludere oppmerksomhet rundt døden og den døende pasienten. Dette er krevende fordi det er mye lettere å snakke om å kurere enn om at man dør av en sykdom.
Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus inviterte til seminar under Arendalsuka. Seminaret tok utgangspunkt i NOU 2017:16 På liv og død - Palliasjon til alvorlig syke, og besto av 8 personer i panelet. Generalsekretær Natasha i FFB var blant disse. Tidligere helseminister Bjarne Håkon Hansen ledet seminaret. I høst vil regjeringen utarbeide en melding til Stortinget basert på NOUen.
Du kan se debatten i sin helhet på you- tube kanalen til Oslo universitetssykehus

Den viktige helsedebatten

Dagens Medisin og Arendalsuka arrangerer Helsedebatten i Arendal kulturhus. Kulturhuset var fylt til randen. I debatten deltok helseminister Bent Høie (H), Sylvi Listhaug, eldre- og folkehelseminister (FrP) Tuva Moflag, stortingsrepresentant (Ap), Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson (Sp), og Tor Magne Johnsen, leder av trønderopprøret.
Etter debatten fikk generalsekretær Natasha Pedersen en god samtale med både helseminister Bent Høie og eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.

Debatten kan sees her

Alt i alt ble Arendalsuka meget vellykket og vi fikk mange gode møter og samtaler. Og ikke minst så opplevde vi å nå ende mere ut til våre målgrupper ved å ha arrangementer. Det sparte også organisasjonen for betydelige kostnader, arrangementer er like effektive - om ikke mere - enn det å ha stand.