Fantastiske nyheter for FFB

– Dette er helt fantastiske nyheter for oss i FFB, sier Natasha Pedersen, generalsekretær i FFB.

I regjeringens forslag til budsjett var det lagt opp til at barnehospicet hvert år måtte søke om økonomisk støtte hos Helsedirektoratet. Dette ville skapt betydelig usikkerhet for barenhospicet. Denne usikkerheten er nå ryddet av veien. Stortinget fastslår nå at bevilgningen til barnehospicet - Andreas Hus - skal øremerkes, og at den minst skal gjelde i pilotperioden - altså 5 år.

– Bedre kunne det ikke bli, sier Pedersen.

Budsjettavtalen slår også fast at «Stortinget ber regjeringen styrke de regionale barnepalliative teamene, for å sikre at det gis et godt og likeverdig tilbud til barn og deres familier».

– Dette er en annen av FFB sine kampsaker. Det er ekstra stas for oss i FFB at vi også får gjennomslag for denne saken, avlutter Pedersen.