Tidsskrift

Se alle tidsskriftene og last ned elektronisk

FFB utgir Nordens første og eneste tidsskrift i barnepalliasjon. Tidsskriftet gis ut 3 ganger i året. April, september og desember. Pga ny hjemmeside og organisatoriske endringer blir det kun sendt ut et tidsskrift i 2016.

  • Tidsskriftet er inkludert i våre medlemskap
  • Tidsskriftet skal speile trenden og utviklingen av barnepalliasjon
  • Bidra til økt kunnskap og informasjon om barnepalliasjon
  • Være et vindu for samfunn og media mot barnepalliasjon
  • Sette fokus på viktige temaer innen barnepalliasjon
  • Være et medlemsblad for Ja til lindrende enhet og omsorg for barn.

FFB forbeholder seg retten til å oppbevare og publisere artikler og annet stoff også i elektronisk form, for eksempel via internett. Alt som publiseres representerer forfatterens synspunkter. Disse samsvarer ikke nødvendigvis med redaksjonens eller FFB sine offisielle synspunkter.

Adresse:
Tidsskrift I barnepalliasjon
Trollkleiva 28, 4638 Kristiansand

Abonnement 3 nr.
350 kr privat
750 kr bedrift/institusjon
150 kr for enkelt nr.

Bestilles på henvendelse på mail: redaksjon@barnepalliasjon.no

Redaksjonen