Fagkonferanse: Sorg og støtte anno 2022

Hvilke former for hjelp og støtte er det etterlatte etterspør og trenger? Hvordan kan vi best møte deres behov etter å ha mistet noen de er glad i? Og når går normal sorg over til å bli fastlåst og kanskje til og med trenge behandling?

Sorgstøttealliansen er et kompetansenettverk for fag- og likepersoner som møter etterlatte og pårørende. Formålet er å gi en stemme til etterlatte som har opplevd tap ved død, og å forebygge kompliserte sorglidelser.

I august arrangerer Sorgstøttealliansen sin første fagkonferanse. Her skal det fokuseres på nyere kunnskap i sorgstøttefeltet, aktuelle samfunnsutfordringer skal belyses og ulike formater for støtte, hjelp og behandling presenteres.

Pål Kristensen fra UiB og Lars Mehlum fra UiO vil bidre med foredrag og konkrete innspill på hvordan etterlatte kan hjelpes. Sorg og sykemelding skal diskuteres i en panelsamtale som blir ledet av forfatter, komiker og podkaster Sigrid Bonde Tusvik.

Mer informasjon og påmelding finner du på Landsforeningen for uventet barnedøds nettsider.

Hvem er Sorgstøttealliansen?

Kreftforeningen, Sorgstøttetilbudet OUS Ullevål,sykehus, Foreningen for hjertesyke barn, Sorg og Omsorg i Fredrikstad, Ivareta, Foreningen «Vi som har et barn for lite», Jølstad begravelsesbyrå, LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, Sorgbehandling poliklinikk Akershus Universitetssykehus, Fransiskushjelpen, Sorgstøtte Barn og Unge Tønsberg, Barnekreftforeningen, Georgs gave, Lillebrors minne, Ung Kreft, Foreningen for barnepalliasjon og Landsforeningen uventet barnedød (LUB).