Fagfellevurdert forskning - Til barnets beste?

Barnets stemme står i fare for ikke å bli hørt. Dermed risikerer man at barnet blir lite inkludert i beslutningsprosessen. For å ivareta prinsippet om at alle beslutninger skal tas med hensyn til barnets beste, må man huske hvem som er pasienten.

Les hele artikkelen her 

Du kan også laste ned hele forskningsartikkelen her