Fagdager i barnepalliasjon for 2019

Grunnleggende innføring i barnepalliasjon

Barnepalliasjon er et nytt fagområde som de senere år har fått mye fokus. I desember 2017 fikk helseminister Bent Høie overlevert en offentlig
utredning i palliasjon, der barnepalliasjon er omtalt. Det ligger sterke føringer nå for at barnepalliasjon også skal bli en rettighet og en lovfestet tjeneste i
kommunehelsetjenestene. Kunnskapsdepartementet foretar også en gjennomgang av de 19 helse- og sosialfaglige utdanningene og mye tyder på at palliasjon kommer inn. Etter økende forespørsler fra  hele landet kommer vi til å sette opp flere fagdager  som vil gi deltakere grunnleggende innføring i barnepalliasjon.

Målgruppen for fagdagene:
Personale som jobber med barn/unge/voksne med omfattende funksjonsnedsettelse i bolig og avlastning, i barnehage, skole, i omsorgsavdeling, barne- og familieavdeling, helsesøstertjenesten, fastleger, sykehus, habiliteringsteam, PPT, lærere, studenter og pårørende- Helsepersonell vil få kursbevis som er tellende for fagdagen.

Påmelding til Kristiansand kan du allerede gjøre nå:
Påmelding kan gjøres til kk@barnepalliasjon.no
innen 14. januar 2019 . NB! Oppgi full fakturaadresse og
betaler. Navn og adresse, epost på deltaker.

Pakke 1 : kr 1250,- Inkluderer kursmateriale, kursbevis og lunsj. Kaffe/te/isvann og pausebuffet er tilgjengelig hele dagen.

Pakke 2: kr 1950,- Inkluderer kursmateriale, Grunnbok i barnepalliasjon, kursbevis og lunsj Kaffe/te/isvann er tilgjengelig hele dagen.

Trenger du overnatting til fagdagen?
Foreningen for barnepalliasjon FFB har avtalepriser på
Radisson Blue Caldonien. Du som kursdeltager kan bestille
overnatting selv. (Kode fås når du bestiller kurs)
Da får du våre rabatter. Vår pris er 1095,-