Fagdag i smertelindring i barnepalliasjon.

Fagdag 2

Over 70 stykker deltok på denne fagdagen. En engasjert og inspirert tverrfaglig gruppe.

Tirsdag den 7. juni møtte over 70 stykker til fagdag på en varm sommerdag. På tross av sviktende kjøleanlegg ble det en vellykket fagdag med eksterne og ansatte på Norde Assen. Det var en tverrfaglig sammensatt gruppe som fikk høre inspirerende og oppsiktsvekkende foredrag om barn og smerte. For mange ble denne dagen en oppvekker på at mange barn og unge med sammensatte behov og helseutfordringer nok er en gruppe som ikke verken mottar, eller tradisjonelt tenker har store smerte. Smerte hos barn og unge med livsbegrensende og livstruende tilstander/alvorlig funksjonshemminger er en stor utfordring for pårørende og helsepersonell. Barn og unges smerteuttrykk kan være vanskelig å tolke og krever god observasjon. Deltakerne ble også introdusert til ulike smerteverktøy.

På denne fagdagen hadde vi i samarbeid med Nordre Aasen invitert Ross Drake og Sue Fowler Kerry til å holde foredrag. De er begge kjent innen barnepalliasjonsmiljøet, og er noen av de fremste innen fagfeltet.

De neste dagene jobbet også Ross og Sue med personalet på Nordre Aasen og hadde blant annet klinisk arbeid og workshop. Alt i alt ble dette en vellykket fagdag!

Linker til foredragene i PDF

Natasha Pedersen Smerte i barnepalliasjon - Fagdag

Andrè Grundevig Fagdag 070616. Andrè

Ross Drake and Sue F Kerry Oslo 2016 - Pain

 

Verktøy som også ble presentert var Ikke kommuniserende barns smerte sjekkliste

Kursbevis blir sendt ut og vi takker for deltagelsen.