Fagdag i Mosjøen i barnepalliasjon

Vefsn kommune ønsker å etablere et godt tilbud i barnepalliasjon. Torsdag den 16. juni møtte 80 helsepersonell fra hele Helgeland. Deltakerne kom fra ulike fagmiljøer som sykehus, kommuner, helsestasjon og pårørende til fagdag om det tunge, men desto viktigere temaet. Arrangementet kom i stand etter et initiativ fra Tanja Drevland ved lindrende avdeling i Vefsn kommune og Lill Karin Aanes i Termik Mosjøen. Lill Karin sier at de har fulgt FFB sitt arbeid over flere år nå og at Vefsn har vært tidlig ute med palliasjonstilbud for de voksne, mens det for barn ikke finnes noen føringer enda.

-  Det er et paradoks at de sykeste barna i landet som har tjenester i avlastningsboliger, er der hvor kompetansen på alvorlig syke barn er lavest. Her må vi få barnesykepleiere inn og det må også inn spisskompetanse på barnepalliasjon. Vi håper nå også at kommunene kommer i gang med å tenke kompetanseheving og kvalitet i større grad. Den overordnede målsettingen med kompetanse i barnepalliasjon er å gi bedre livskvalitet, støtte og bedre helsetilbud til alvorlig syke og døende barn og deres familier. Kompetanse sikrer også et mere enhetlig og likt tilbud nasjonalt. I en landsomfattende tilsyn som ble gjort i 2009 ble det gjort funn som bekrefter mangel av styring og at man var for lite opptatt av kvalitet på tjenestene sier Natasha Pedersen fra FFB.

Både Termik og Vefsn kommune opplyser at en egen gruppe i kommunen skal jobbe videre med barnepalliasjon etter sommerferien og ser frem til videre samarbeid med FFB.