Fagdag i barnepalliasjon på Campus Helgeland i Mo i Rana

Skal barn og unge med livstruende og livsbegrensende tilstander få leve best mulig - må de møtes av mennesker med kunnskap til å forstå og et system som er tilpasset behovene.

Torsdag den 23. mars, var det 111 stk som fant veien på den kalde vårdagen til Campus Helgeland i Mo i Rana og til fagdag i barnepalliasjon. Deltageren var fra spesialisthelsetjenesten og omkringliggende kommuner. Arrangørene av fagdagen var Rana kommune, Nord Universitet, Termik Rana, NFU lokalt lag i samarbeid med Foreningen for barnepalliasjon. Arrangørene var veldig fornøyd med deltagerne som hadde meldt seg på og som representerte en svært bred og sammensatt tverrfaglig gruppe. Ansatte og ledere fra både PPT, rehabilitering, hjemmetjenesten, avlastning, skole, barnehage, helsesøstre, fysioterapeuter og ergoterapeuter, kreftkoordinatorer, pedagoger, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, lærere, pårørende og frivillige deltok. Dagen ble ledet av Anette Fosse, som er fastlege og forsker ved Uni Research Helse med Ph.D og prosjektet «Livets slutt i sykehjem – pasientens ønsker og legens rolle».

Gunn- Elin og Martin på 17 år. Foto privat

Dagen ble innledet med et sterkt foredrag fra mamman til Martin på 17 år. Foredraget omhandlet deres reise og utfordringer. Nedturer og oppturer, møter med helsevesenet og om det å bli sett, bekreftet og hørt som familie. Viktigheten av å være her og nå. Mamma Gunn- Elin fortalte også sterkt om sorgprosessen og behovet for å være mere enn bare mammaen til Martin. «Martin er jobben min, fritida mi og livet mitt. Han er sønnen min. Jeg kan ikke bare stenge av etter åtte timer. Han er helt avhengig av at jeg er der for ham, sier Gunn-Elin Aspvik». – De tre siste årene har Martin hatt mye smerte, men symptomene hans ble ikke tatt på alvor og det skulle ta hele 14 måneder før MR bilde ble tatt og smertene ble lindret. Gunn-Elin forteller at hadde de bare lyttet til henne som pårørende, ville man kunne ha hindret mye frustrasjon - og ikke minst at Martin hadde sluppet å ha så lenge smerter. Foredraget ble en god innledning til dagen.

Natasha Pedersen, leder og fagansvarlig i FFB var hovedforeleser og gav deltakerne en introduksjon og innføring i barnepalliasjon. I tillegg holdte også overlege ved Nordlandssykehusets barneavdeling, Bente Ødegaard et foredrag. Dette omhandlet smertelindring, tolking av signaler og symptomer, samt kartlegging av årsak og smerter til barn.

Daglig leder i Termik, Elin Smith-Hansen, som tok initiativ til fagdagen forteller til FFB, at deltakerne var svært fornøyde med dagen, og deltagerne fikk både inspirasjon og nye tanker. – Palliasjon er mere enn bare smertelindring og død, det handler om livskvalitet til dager. Dette ble nok en vekker for mange som tradisjonelt har tenkt på palliasjon som kreft og død- sier hun.

Målgruppa var personale som jobber med barn/unge/voksne med omfattende funksjonsnedsettelse i bolig og avlastning, i Miljøterapeutisk avdeling, barnehage, skole, i omsorgsavdelinga, barne- og familieavdelinga, helsesøstertjenesten, fastleger, sykehus, habiliteringsteam, PPT, lærere og studenter samt foreldre, pårørende, NFU, frivillige i Termik og Home-Start. Foto Eivind Nicolaysen

Fra venstre Natasha Pedersen, Anette Fosse, Bente Ødegaard og Gunn- Elin Aspvik.
Foto Eivind Nicolaysen