- Et fruktbart samarbeid

Da FFB tok initiativet til å utgi Norges første grunnbok i barnepalliasjon, ble KF (Kommuneforlaget) den naturlige samarbeidspartner.

Samarbeidet mellom FFB og KF startet allerede i 2015, med utgivelsen av den meget omfattende grunnboken i barnepalliasjon, basert på et engelsk standardverk. Boken var den første i Norge av sitt slag, og ga de som jobbet med barnepalliasjon et dyrebart referanseverk.

- Den gangen kom Natasha Pedersen og FFB til oss fordi de trengte en utgiver og en samarbeidspartner som kunne oversette grunnboka og tilrettelegge innholdet for norske forhold, forteller forlagsredaktør Lise Gry Størholdt i KF.

Grunnbok i barnepalliasjon. Foto: KF

- Vi i KF fikk henvendelsen fra FFB, og vi så at det absolutt var et behov for faglitteratur på norsk , og at det var svært viktig å styrke dette fagområdeet. Så for oss var det en enkel beslutning å ta med hensyn til å gå inn i samarbeidet med FFB, fortsetter Størholdt.

I løpet av våren/sommeren kommer to nye veiledere som tar for seg pleie, omsorg og oppfølging når et barns liv går mot slutten, når barnet dør og i tiden etterpå. Den ene er for pårørende, den andre for helsepersonell.

- Vi mener at veilederne vil bidra til å utvikle kunnskap og ferdigheter for helsepersonell som arbeider med familier som befinner seg i en svært vanskelig situasjon, sier Størholdt.

I samarbeidet med FFB trekker hun spesielt frem foreningens kombinasjon av engasjementet de viser for jobben sin, den høye faglige kompetansen hos de som jobber der, og grundigheten i arbeidet de gjør.

FFB berømmer på sin side KF for å ha tatt utfordringen den gangen i 2015, på et tidspunkt da norsk faglitteratur om barnepalliasjon var nesten ikke-eksisterende.

- Det er inspirerende å få jobbe med de flinke folkene i KF. Vi setter særlig pris på at engasjementet i forlaget går helt til topps, der også administrerende direktør Thor Jørgen Kristiansen har vært støttende hele veien, sier generalsekretær Natasha Pedersen i FFB.

Vil du kjøpe Grunnbok i barnepalliasjon? Den finner du i nettbutikken vår, sammen med mye annet nyttig og fint! Ta en titt!