Endelig kan vi starte jobben med å bygge opp det frivillige arbeidet

Frivillighets koordinator i FFB

Endelig kan vi få startet opp et etterlengtet arbeid i foreningen om frivilligheten i barnepalliasjon, sier en stolt og takknemlig generalsekretær, Natasha Pedersen. Å jobbe frem en kvalitativt og god frivillighet innen barnepalliasjon blir utrolig viktig nå fremover, og som er et mandat vi har fått som forening. Frivilligheten er godt omtalt i flere offentlige dokumenter innen palliasjon. Meldt. St. 24 . NOU 2017: 16 På liv og død og en rapport fra SINTEF.  Den uformelle omsorgen, gjennom innsats fra pårørende og frivillige, er av stor betydning både for pasienters og pårørendes livskvalitet og for velferdsstatens bærekraft. Dette gjelder også innen barnepalliasjon. I dag er det frivillige arbeidet innen  helsesektoren på under 10%, mens i andre deler av Europa utgjør frivilligheten en svært sentral del av tilbudet innen lindrende behandling og omsorg, og ikke mins godt etablert i hospicer rundt omkring i verden.

Barnepalliasjonens grunnpilar er fremvokst av frivillighet -  vi er så heldige å ha fått ansatt Hege (37) til å jobbe med dette i en 100% stilling, og som startet i jobben sin nå 1. juni.  Vi hadde utlyst denne stillingen i fjor høst, og det var over 40 søkere. Dette blir et utrolig viktig arbeidsområde nå fremover og enda et nybrottsarbeid. Vi får svært mange henvendelser fra mennesker som ønsker å bidra og utgjør en forskjell! Nå blir det snart mulighet for dette også i vårt videre arbeid. Hege skal bruke den første tiden til å sette seg inn og lese seg opp på kunnskapen om frivilligheten innen barnepalliasjon og Hospice- og her er det mye å ta av. Ikke minst fra andre land.

Hege vil få ansvaret for å bygge opp frivilligheten og det frivillige arbeidet i organisasjonen. Hun  får også  ansvar for rekruttering, planlegging og strukturering i forkant av åpningen av hospice.  Når Andreas Hus åpner skal hun koordinere,  ha opplæring, veilede og ha ansvar for de frivillige og det frivillige arbeidet.  Og vi vil trenger frivillige til å gjøre mange varierte arbeidsoppgaver, så her gjelder det å finne rette personer til rett jobb!

Hege har en bachelor i pedagogikk med fordypning i spesialpedagogikk. Hennes arbeidserfaring derimot er 15 år i klesbransjen. Hun har vært leder for flere butikker blant annet Høyer på Sørlandssenteret, der hun har vært de siste 8 årene. Hun er opprinnelig fra Asker, men bodd i Kristiansand de siste 17 årene. Hun motiveres av høyt tempo og varierte arbeidsoppgaver og har stort engasjement i det hun brenner for, å jobbe med mennesker og jobbe sammen mot et felles mål som er svært gode egenskaper for denne jobben . Andre ting i livet som gir Hege motivasjon og glede, er familie og venner og ikke minst finne roen med yoga eller trening.

Kjenner du allerede nå at du kunne tenke deg og jobbe som frivillig, kan du allerede nå  melde din interesse ved å ta kontakt på e- post:  frivillig@barnepalliasjon.no