Endelig fast jobb i FFB

Økte arbeidsoppgaver i FFB

– Foreningen har arbeidsoppgaver som er økende, og endelig kunne FFB ta et viktig steg med ansettelsen av Karin i fast 50 % prosent stilling samt 10 % i tillegg som er prosjektbasert. Vi håper selvfølgelig også å få muligheten til flere prosjektstillinger fremover, sier Pedersen.

Karin har tidligere jobbe i personalavdelingen i MH Wirth og har til sammen 28 års erfaring fra administrativt arbeid. Kvaase har også utdanningen innenfor handel og kontor.Hun ser frem til å fortsette med alt det givende arbeidet i FFB, og synes det er spesielt spennende å ta del i prosessen med å bygge Norges første barnehospice og kompetansesenter.

Karin har også vært med på flere studiebesøk på barnehospice og deltatt på ulike fagdager og seminarer gjennom FFB de siste årene.

– Styret i FFB har hatt en helhetlig vurdering av ansettelsen. Karin gjør en kjempejobb, og er dedikert til oppgavene sine. Det å sikre arbeidstakere en forutsigbarhet i hverdagen er viktig, og ikke minst en verdi i seg selv også for FFB, sier avtroppende styreleder i FFB, Natasha Pedersen.