En kvalitativ studie om psykologens rolle

Har en viktig rolle

Funnene fra dette studiet, tyder på at psykologen har et viktig mandat innenfor det kommunale barnepalliative arbeidet. Til tross for at funnene antyder noen ulikheter i forventninger til psykologrollen, er det likevel bred enighet om at psykologen har viktige arbeidsoppgaver på kommunalt nivå.

Det bør likevel understrekes at i et helsesystem preget av begrensede ressurser og stramme prioriteringer, er det sentralt å bruke psykologen til de arbeidsoppgaver som krever psykologens spesifikke kompetanse.

Les hele studiet de gjorde her: Psykologens rolle i kommunal barnepalliasjon_studie

Artikkelen er lagt ut med tillatelse.