En gledens dag!

Norges første barnehospice er ett steg nærmere realisering etter at Kristiansand bystyre har stadfestet at hospicet kan bygges på Egsjordet, i nærheten av Sørlandet Sykehus.

- En gledens dag! Det har vært nervepirrende dager og uker etter at hensynet til jordvern gjorde realiseringen av barnehospicet usikkert. Vi i FFB er glade for at politikerne fant en løsning som gjør at Andreas Hus nå kan bygges som planlagt, sier generalsekretær Natasha Pedersen i foreningen.

Det er Kristiansand Næringsselskap KNAS som skal eie bygget der FFB blir leietakere og der løsningene er spesielt tilrettelagt for alvorlig syke og døende barn og deres familier.

Stortinget bevilget i revidert nasjonalbudsjett i fjor 30 millioner kroner til utvikling og opprettelse av Andreas Hus. I tillegg har Stortinget lovet støtte på 30 millioner kroner årlig i pilotperioden på fem år.

- Den politiske viljen i Storting og regjering har vært stor for å etablere Norges første barnehospice. Det er betryggende å se at også politikerne i Kristiansand står ved tidligere vedtak, slik at dette pionerprosjektet i Norge kan bli virkelighet, sier Pedersen.

Andreas Hus skal være et supplement til eksisterende offentlig tilbud innen spesialist- og kommunehelsetjenesten. Det skal drive kompetanseoverføring mellom helsepersonell og pårørende, dr

ive kunnskapsbygging for helsepersonell, samarbeide tett med forsknings- og utviklingsmiljøer og utdanningsinstitusjoner og utvikle frivilligheten som en viktig medspiller.

Grunnsteinsnedleggelsen er planlagt til 12. juni i år.