En epoke er over i ICPCN

pos_2845

Joan Marston har hatt en betydelig rolle innen for barnepalliasjon globalt. Foto FFB

The Internasjonal Children`s Palliative Care Network (ICPCN) er en internasjonal organisasjon som jobber for barnepalliasjon globalt og ble stiftet i 2005. Joan Marston har vært en viktig støttespiller og samarbeidspartnere for arbeidet med barnepalliasjon også i Norge og ikke minst for lederen i FFB. FFB har siden sin oppstart vært medlemmer i ICPCN og Joan har vært på flere besøk i Norge i forbindelse med to store konferanser i barnepalliasjon, som FFB  arrangerte i 2012 og 2015.

Allerede  før sommeren kom det signaler om at Joan Marston som har vært administrerende direktør og sittet ved roret i ICPCN i 11 år, nå fratrer sin rolle. Hun vil bruke mere tid på familien og går inn i rollen som Global ambassadør for barnepalliasjon. Joan er sykepleier og har over 30 års erfaring innen palliasjon. Hun sier selv at det å fratre sin rolle nå ikke betyr at hun vil være helt borte fra feltet. Nylig mottok også Joan en pris under APCA konferansen i Uganda - Global Care Achievement Award.

Joan forteller at hun har mange fantastiske minner fra tiden i ICPCN, og hun har deltatt på mange arenaer, og  i Verdens helseorganisasjon. De minnene som betyr mest for henne er alle barna og deres familier som hun har møtt på sin vei. Og ikke minst alle ansatte, frivillige og ledere som hun har møtt på sin vei.

Vi i FFB ønsker henne masse lykke til videre og takker for at hennes pioner virksomhet har utgjort en forskjell.

Du kan lese mere her