En bok som vil gjøre en forskjell

På et kontor sitter to kvinner, sammen med to kaffekopper, en datamaskin og bunker med papir. De jobber metodisk og møysommelig med en bok som vil gjøre en forskjell i Helse-Norge.

Stedet er Kommuneforlaget, midt i Oslo sentrum. Sammen med Natasha Pedersen fra FFB arbeidet redaktør Ingunn Berling Fridheim  med det som skal bli en norsk versjon av den engelske fagboken «Oxford Textbook of Palliative Care for Children». Boken kommer i august 2016, og blir den første omfattende og grundige innføringen på norsk i barnepalliasjon.

For helsepersonell som skal jobbe med barn og pårørende i slike situasjoner, finnes det mye faglitteratur på andre språk, men altså svært lite på norsk.

Foreningen opplever stadig at det er vanskelig for helsepersonell å hente informasjon fra den utenlandske litteraturen, og at et norsk standardverk har vært et stort savn.

Som på mange andre områder har FFB vært en banebryter også på dette feltet.

51845@2x

Originalen er utgitt av Oxford University Press med Ann Goldman, Richard Hain og Stephen Liben som redaktører. Boken tar for seg de sammensatte behovene barn med livstruende og livsbegrensende sykdommer og deres familier har. Den drøfter de medisinske, psykologiske, praktiske og åndelige spørsmålene som reiser seg i omsorgen for denne gruppen.

Et av bokens budskap er at hvis vi skal opprettholde livskvaliteten for et barn, er det viktig å anerkjenne alle disse dimensjonene og prøve å løse dem i en helhetlig (holistisk) tilnærming.Det kan bare gjøres ved å ta i bruk ferdighetene til et bredt spekter av fagfolk.

Boken vil være viktig for alle som gjennom sitt yrke kommer i kontakt med barna det gjelder, og med deres familier; leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer, pedagoger, prester, psykiatere, sosialarbeidere, for å ha nevnt noen. Men også pårørende vil ha nytte av og få hjelp ved å kunne se at problemer og utfordringer de står midt oppe i både anerkjennes og adresseres på en faglig betryggende måte.

Gjennom utgivelsen oppfyller også FFB sine mål om:

• Å øke kunnskapen om barnepalliasjon.

• Å bedre omsorgstilbudet for alvorlig syke og døende barn, deres pårørende og andre berørte.

• Å bidra til en åpen og verdig dialog omkring temaet døden for barn.

Boken kan forhåndsbestilles til Kommuneforlaget hos : Ingunn.berling.fridheim [@]kommuneforlaget.no