- Vi er ikke i mål. Vi har ikke en god nok omsorg for alvorlig syke og døende i Norge i dag

Les mer