- Det å bare være til stede som frivillig, det har sin helt egen verdi

Les mer