- Det mest dramatiske er sannsynligvis når et ungt menneske, et barn, tar farvel med livet

Les mer