Når det er lite vi kan gjøre, er det fremdeles mye vi kan gjøre

Les mer