EAPC 15. verdenskongress i palliasjon.

Temaene i plenium og i sessionene var spredt over mange forskjellige emner. Tidlig palliasjon, og palliasjon til non- malgine sykdommer. Barnepalliasjon var også i flere sessioner og dekket blant annet fokuset på perinatal palliasjon og palliasjon i neonotale perioden. Finella Craig fra UK og Joanne Wolfe fra USA snakket om hvordan palliasjon til barn med Trisomier kan bidra til bedre livskvalitet og bedre overlevelse, og presenterte funn og data fra begge land.  Alexandra Mancini snakket også engasjerende om palliasjon i den neonatale perioden med stort fokus på foreldrene. Du kan også finne masse verdifull informasjon om det neonatale netteverket i UK her

EAPC har også lansert en egen arbeidsgruppe innen barnepalliasjon og Foreningen for barnepalliasjon er i god dialog med bl.a Lizzie Chambers, Development Director, Together for Short Lives ( på bildet)

Kongressen hadde også et svært bredt utvalg av postere.
Neste år avholder EAPC sin 10. forskningskongress i Gent, Schweiz, 24.-26.mai 2018 og om to år avholdes EAPCs 16. verdenskongress i Berlin 23.-25.mai 2019.