EAPCs 12. forskningskongress i palliasjon

European Association for Palliative Care (EAPC) arrangerer den 12. forskningskongressen i palliasjon i mai 2022.

Hele kongressen vil foregå online. Det vil bli muligheter for å snakke med eksperter i palliasjon, presentere og diskutere den seneste forskningen på området og få innspill og ny kunnskap om hvordan man kan forbedre palliasjon for voksne. barn og pårørende.

Registreringen er nå tilgjengelig, og for å delta sender man inn et abstract. Fristen for å sende abstract er 31.oktober.

Du kan tilmelde deg og lese mer om forskningskongressen her.

FFB er medlem i European Association for Palliative Care (EAPC), noe som gjør at som medlem i FFB, så kan du sikre deg tilgang til en rekke fordeler i EAPC - både reduserte priser ved deltakelse på kongress, tilgang til forskning og kunnskap.