Døende barns rettigheter

I 2013 ble det utarbeidet et dokument «Trieste Charter for døende barns rettigheter» der fagfolk fra hele verden var med. Charteret for døende barns rettigheter, ble utarbeidet med sikte på å fremheve rettighetene til døende unge pasienter uavhengig av alder, tilstand, kultur, sted og tid.

De opprinnelige dokumentet fra 2013 og 2015 er  nå blitt oversatt  av Foreningen for barnepalliasjon FFB og er endel av informasjons og opplysningsarbeidet  vårt i 2017.

Du kan lese dokumentet i si helhet her og laste det ned gratis.