Døden er tabu, og barn som dør er naturstridig

For selv om det har gått fem år siden forløperen til den nye boken ble gitt ut, så vet vi at den fortsatt berører. Det forteller oss hvor viktig det er at vi fortsatt jobber for at flere snakker åpent om sorgen og døden fremfor å tie. Som jo kanskje er det mest behagelige. Dette er det viktigste «Fremdeles berørt» gir deg. 

Fredag 3. juni inviterte Foreningen for barnepalliasjon til boklansering i Kristiansand. Der fikk vi høre stortingsrepresentant Silje Hjemdal lese høyt fra boken. Mamma Ida, som har bidratt til en av historiene i boken, fortalte også sin historie i samtale med Natasha Pedersen, generalsekretær i FFB. 

Stortingsrepresentant Silje Hjemdal leste høyt fra boken.

- Mellom permene i boken får vi innsikt og kunnskap, og vi blir kjent med foreldre som står midt i sin største krise. Vi får vite hvordan det er å leve med og håndtere barn med alvorlig sykdom. Vi får rett og slett vite mer om hva ventesorg er og hva det gjør med en, sier Pedersen.  

Den forrige boken har blitt lest av over 3 000 mennesker og har blitt både pensum og et verdidokument som samler historier.

Ida er en av de som forteller sin historie i boken.

Boken kommer i en svært viktig tid for arbeidet med et styrket barnepalliasjonsfelt i Norge. Norges aller første barnehospice, Andreas Hus, er for alvor i ferd med å reise seg på Egsjordet i Kristiansand. Det er derfor ikke tilfeldig at bokens forside har bilde av nettopp Andrea, som er Natasha Pedersens datter som døde for tolv år siden. Det er også datteren Andrea som Andreas Hus er oppkalt etter.

Natashas nå avdøde datter Andrea er avbildet på forsiden av boken.

- Fortellingene i boken er triste, men historiene rommer også håp, glede og vakre øyeblikk. Familiene lærer oss stadig hvordan man gjør det meste ut av livet selv om det kan virke håpløst. Dette er sterke personlige beretninger som tar oss med på en annerledes reise, sier Pedersen.  

«Fremdeles berørt» inneholder seks historier fra forskjellige familier, hvor fellesnevneren er at de kjenner godt til hva ventesorg er. Boken gir rom for refleksjon og ettertanke.

Det musikalske innslaget var det Bjøro Hidebrandt som sto for. Vakkert!

Boken er trykket opp i et begrenset opplag, og kan bestilles fra nettsidene våre.