Den Europeisk Kongressen i barnepalliasjon utsettes til 8- 10. september 2021

Usikkerhet

Grunnet mye usikkerhet og restriksjoner knyttet til Covid- 19, har vi besluttet å utsette den Europeiske Kongressen vår i september som vi har i samarbeid med EAPC, Sier generalsekretær Natasha Pedersen. Det var med et tungt hjerte vi gjorde dette. De fleste av våre foredragsholdere er klinikere og forskere, og står midt opp i Covid – 19 situasjonen i sine respektive land. Det samme gjør mange av de deltakerne. Selv med en Oline- løsning som vi også tilbydde, har responsen etter Lock Down vært lav på dette. Ting bare stoppet opp og vi vet av erfaringer at det å fysisk delta er viktig for mange av dem som investerer i deltakelsen. Beslutningen som gjelder Kongressen er tatt i samråd  med Scientific Committee, styret i FFB og den internasjonale arbeidsgruppen for barnepalliasjon.

 

Samme innhold og samme foredragsholdere

Vi flytter kongressen til 8 – 10. september til 2021.  Og dette også for å redusere et ytterligere økonomisk tap for FFB. Vi hadde allerede deltagere som var påmeldt fra Korea, Kina, Tyskland, Frankrike, USA osv.  Rett og slett deltakere fra hele verden som hadde registrert seg til kongressen til nå. Alle er informerte, og vi kommer til å oppdatere all informasjonen på  kongressens hjemmeside underveis. Vi tror dette blir den beste løsningen - Denne kongressen har en forventet deltagelse på 500 -1000 stk.  Vi vil også tilby kongressen online for dem som ønsker dette til neste år.

 

Mange Abstrakt

De fleste som har sendt inn abstract har trukket dem tilbake når kongressen ble utsatt. Deltakerene vil sende inn ny og mer oppdatert forskning og kunnskap. Her blir det nok også noe om barnepalliasjon og Covid- 19, sier Pedersen. Vi vil  åpne opp for dette i begynnelsen av 2021.

Vi ser frem til å ta imot fagfolk neste år. Og det er  bare å melde seg på. Ealry bird er 15. mai 2021.

KONGRESSETS HJEMMESIDE FINNER DU HER ⇒https://eapc2021-cpc.no/