Den 2. Internasjonale konferansen i barnepalliasjon i Dublin. - Og bygge bro mellom hjemmet, sykehus og barnehospice

2

I Irland er det estimert at det er over 3840 barn med livstruende og livsbegrensende tilstander, og i overkant så dør 320 barn hvert år. Over 1873 barn mottar i dag tjenester innen barnepalliasjon i Dublin. Å sørge for at barn og unge mottar de beste tjenestene innen barnepalliasjon krever en strukturert samhandling mellom mange ulike tjenestetilbydere.

Konferansen ble organisert av åtte ulike organisasjoner i Irland HSE, IAPC, Irish Hospice Foundation, Jack & Jill, Laura Lynn Children’s Hospice, Mercy University Hospital, National University Galway og Lady’s Children’s Hospital Crumlin som er et barnehospice.

Programmet reflekterte tverrfagligheten, de ulike profesjonene og tjenestene som Irland har innen barnepalliasjon, deres kunnskap, erfaringer og organiseringen av dem. Foreldrestemmen var også tydelig representert.

Professor Stephen Lieben sin presentasjon oppsummerte konferansen og sa “Essensen I barnepalliasjon er den mellommenneskelige relasjonen»

Natasha Pedersen fra FFB var den eneste representanten fra de Nordiske landene og sier at konferansen var svært nyttig og lærerikt. Irland ligger langt fremme på barnepalliasjon, og har gjort  systematiske og politiske grep som sørger for både et felles kunnskapsfundament og en nasjonal politikk.

 Denne konferansen var en markeringen av fremskrittet man har gjort innen barnepalliasjon gjennom 10 år nå I Irland og en anerkjennelse på at det gjenstår mye arbeid. Ca. 150 stk. deltok og det var deltagere fra både Romania, Canada og England.


Denne konferansen var en markeringen av fremskrittet man har gjort innen barnepalliasjon gjennom 10 år nå I Irland og en anerkjennelse på at det gjenstår mye arbeid. Ca. 150 stk. deltok på konferansen og det var deltagere fra både Romania, Canada og England.